Соціологія

Соціологія читається в даний час практично у всіх вищих навчальних закладах країни. Соціологічна освіта є невід'ємною складовою соціально-гуманітарної підготовки фахівців будь-якого профілю. Спираючись на факти, конкретні дані, воно дозволяє дати об'єктивний науковий аналіз соціальної реальності, виходячи на найактуальніші проблеми суспільного життя.

Даний курс лекцій підготовлений відповідно до Державного освітнього стандарту, в ньому знайшли відображення основні теми курсу, що дозволяє використовувати його в будь-якому вищому і середньому спеціальному навчальному закладі. Разом з тим курс написаний на основі Програми для педагогічних інститутів і має професійну спрямованість. Це знайшло відображення і в розробці тематики курсу, і в його змісті.

Поряд з такими темами, як «Соціологія особистості», «Соціологія сім'ї», «Соціологія освіти», традиційно включаються в абсолютну більшість програм і курсів, в даному посібнику досить широко розкриті теми, які рідко або взагалі не представлені в програмах і посібниках. Сюди можна віднести теми «Покоління як суб'єкти суспільного життя», «Девіантна поведінка», «Регулювання суспільного життя: управління і самоорганізація». Вони представляються важливими для будь-якого фахівця, але для вчителя - особливо.

У лекціях широко використаний фактичний матеріал. При розкритті тим особлива увага приділяється аналізу сучасних соціальних проблем в Росії.