Що таке емоція?

Що таке емоція? Так називалася одна з програмних журнальних статей. Вона вийшла у світ у 1884 р. н її автором був Вільям Джемс, один із основоположників сучасної експериментальної психології. У своєму есе Джемс обґрунтував революційну тезу, що стосується природи емоцій: «тілесні зміни прямо йдуть за сприйняттям хвилюючого факту, а почуття, яке вони викликають у нас, і є емоція.

Джемс проілюстрував свою думку за допомогою прикладу, що став класичним. Ми зустрічаємо ведмедя в лісі, наше серце починає прискорено битися, коліна тремтять і, оскільки ми сприймаємо ці фізіологічні зміни. ми відчуваємо страх. Через рік після появи основної роботи Джемса датський фізіолог Карл Ланге запропонував теорію емоцій. яка, незважаючи на багато незначних відмінностей, постулювала існування того ж базового механізму, що й стаття Джемса. Через подібність цих концепцій заведено говорити про теорію емоцій Джемса—Ланге. відносячи її до розряду периферичних (оскільки вона описує роботу периферичної - автономної, тілесної, а не центральної нервової системи). Відповідно до цієї точки зору, емоція виникає внаслідок усвідомлення суб'єктом специфічного патерну тілесних змін та подальшої інтерпретації події у термінах емоцій.

Схематично представлені позиція Джемса-Ланген погляд на емоції, прийнята на початку XX ст. (Дві перші рядки таблиці). Ми повернемося до їх обговорення пізніше, розглядаючи більш сучасні теорії). Оскільки порівняно з 1884 ймовірність зустрічі з ведмедем значно знизилася, як приклад у таблиці була використана викликає ситуація ситуація. Найбільш типова для нашого часу.

Дійсно, є багато спільного у «до-джемсівських» та «джемсівських» поглядах. Обидві теорії розглядають у феномені емоції одні й самі складові: подія, її сприйнятливу/оцінку. широкий спектр тілесних реакцій та спонукань до дії, а також характеристику почуття, що переживається. Обидві теорії використовують термін емоція стосовно переживання почуття, що є лише однією з складових частин загального явища. Обидві позиції також не суперечать одна одній. що стосується існування процесу, послідовності подій та розмежування причин та наслідків. Основна відмінність теорій полягає у визначенні статусу «емоції = почуття»: чи є емоція причиною специфічних тілесних реакцій або їх наслідком? Це протиставлення продовжує існувати і сьогодні. Яку позицію займає сучасна соціальна психологія у цьому класичному диспуті?