Соціологічні дослідження як напрям соціологічного знання. Класифікація соціологічних досліджень

Виникнення і розвиток соціології нерозривно пов'язане з емпіричними дослідженнями, які є джерелом нових знань, необхідних для збагачення теорії, регулювання соціальних процесів.

Що ми розуміємо під соціологічним дослідженням? Соціологічне дослідження - це система логічно послідовних методологічних, методичних та організаційно-технічних процедур, пов'язаних між собою єдиною метою - отримати об'єктивно-достовірні дані про вивчається соціальному процесі або явищі для їх подальшого використання в практиці. Соціологічні дослідження мають досить багату історію.

Детальніше...

Програма соціологічного дослідження. Методика, техніка і процедура соціологічного дослідження

Проведення соціологічного дослідження складається з послідовних етапів:

- Підготовка дослідження;

- Збір первинної соціологічної інформації;

- Підготовка до обробки матеріалів дослідження і обробка на ЕОМ;

- Аналіз інформації, підготовка звіту за підсумками соціологічного дослідження, висновки і рекомендації.

Соціологічне дослідження починається з розробки програми, що включає теоретичне обгрунтування методологічних підходів і методичних прийомів вивчення конкретного соціального явища або процесу.

Детальніше...