Соціологічні дослідження як напрям соціологічного знання. Класифікація соціологічних досліджень

Класифікація соціологічних досліджень може бути проведена по ряду показників. Виділяються три основні види дослідження в залежності від масштабності і складності поставлених завдань: пілотажне (воно також називається зондажні), описове і аналітичне.

Пілотажне дослідження - найбільш простий вид конкретного соціологічного дослідження. Воно вирішує обмежені за змістом завдання, охоплює невеликі обстежувані сукупності. Його відрізняють спрощена програма, методика і стислий за обсягом інструментарій.

Різновидом пілотажного дослідження є експрес-опитування. Він проводиться, як правило, з метою отримання оперативної інформації про який-небудь конкретний факт, подію, явище (наприклад, виявлення ставлення до якогось актуального події.

Описове дослідження - більш глибокий соціологічний аналіз. Об'єктом дослідження тут виступає досить велика спільність людей, не однорідна за своїми характеристиками, що дозволяє робити порівняння і зіставлення. Наприклад, колектив великого цеху, де можна виділити групи робітників, зайнятих ручним, механізованим і автоматизованим працею, мають різний рівень освіти, різні вікові характеристики і т. д. Зважаючи на складність програми та масштабності дослідження тут використовується машинна обробка результатів.

Аналітичне дослідження - найскладніший і глибокий вид соціологічного дослідження. На відміну від описового воно передбачає також виявлення причин, що обумовлюють той чи інший характер спостережуваного явища, його динаміку і т. д. Це дослідження носить комплексний характер як за методами збору інформації, так і за іншими показниками. Воно може охоплювати великі масиви досліджуваних, проводитися в рамках міста, регіону, республіки, країни. В даному виді дослідження може використовуватися також експеримент: коли соціолог створює певні ситуації, які допомагають йому більш поглиблено з'ясувати причинно-наслідкові зв'язки, фактори. Таке дослідження можна назвати також експериментальним.

Далі, в залежності від того, як вивчається об'єкт (в статиці або динаміці), можна виділити такі дослідження:

- Разове, або точкове, яке дає як би моментальний «зріз» об'єкта;

- Повторне, що дозволяє зробити порівняльний аналіз, бо здійснюється кілька разів, по одній і тій же програмі, з використанням того ж інструментарію через певні проміжки часу.

Особливим видом повторного дослідження є панельне, його особливість у тому, що воно проводиться з однією і тією ж категорією обстежуваних.