Соціологічне поняття особистості

Проблема людини, особистості є однією з фундаментальних міждисциплінарних проблем. З давніх часів вона займає уми представників різних наук. Накопичено величезний теоретичний і емпіричний матеріал, але і сьогодні ця проблема залишається найскладнішою, самої непізнаною. Адже не дарма кажуть, що людина вміщає в себе цілий світ.

Кожна людина тисячами ниток, видимих і невидимих, пов'язаний із зовнішнім середовищем, із суспільством, поза яким він не може сформуватися як особистість. Саме це - взаємодія індивіда і суспільства розглядає соціологія, а ставлення «суспільство-особистість» - базове соціологічне відношення.

Детальніше...

Соціальний статус та соціальні ролі особистості

Установки, потреби, інтереси особистості обумовлені як умовами середовища, так і її індивідуальністю, особливостями світосприйняття, духовного світу. Вони реалізуються у соціальній діяльності, де кожна особистість виконує певні соціальні функції: для студента і школяра це навчання, для солдата - служба, для професора - викладання і т. д.

Детальніше...

Особистість і суспільство: проблеми взаємовідносин

Соціальна роль, виражаючи взаємозв'язок особистості і суспільства, дозволяє усвідомити їх співвідношення, проаналізувати механізми впливу суспільства на особистість і особистості на суспільство. Ця проблема хвилює мислителів з давніх часів, але однозначної відповіді людство не запропонувало до сих пір, та його, ймовірно, і не може бути.

Те, що особистість залежить від суспільства, ясно. Вона просто не може існувати без нього. Але чи має вона якимись незалежними рисами? І чи існує зворотний вплив? Якщо так, то якою мірою вона може змінювати суспільне життя?

Розглянемо три різні концепції, представлені класиками соціології - Е. Дюркгеймом, М. Вебером та К. Марксом.

Детальніше...

Особистість у сучасному суспільстві

А тепер повернемося в нашу країну і наш час. Якщо порівняти перераховані вище мотивації поведінки в докапіталістичної формації і в радянській країні в епоху тоталітаризму, то ми виявимо їх повний збіг. Всі чотири види мотивацій поведінки особистості, але в кілька модифікованій формі у нас присутні. Крім того, було ще тоталітарну державу, про який Середньовіччя не мало і поняття. Воно виступало в ролі головного вершителя людських доль, в особі держапарату страчувати і милувати. В очах більшості людей воно було начебто господа бога, який строгий, але справедливий. Така держава могло все: дати житло або посадити у в'язницю. І більшість людей це влаштовувало, оскільки знімало з них відповідальність за власне життя.

І зараз, коли тоталітаризм впав, не дивно, що багато людей знаходяться в стані розгубленості. Розсипалися цінності, якими ілюзорно, як в «зачарованому» світі, жило більшість населення нашої країни. В основному це була безкризовий сплячка. Ми навіть дивувалися: що це західні філософи всі пишуть про якісь кризи? У нас все нормально.

Детальніше...

 

Impact