Соціальна стратифікація сучасного російського суспільства

Особливо слід зупинитися на характеристиці робітничого класу і селянства. Вони представляють зараз вкрай неоднорідну масу не тільки за традиційними критеріями (кваліфікації, освіти, галузевою ознакою і т. д.), а й за формою власності та доходам.

В робочому класі відбувається глибока диференціація, пов'язана зі ставленням до тієї чи іншої форми власності - державної, спільної, кооперативної, акціонерної, індивідуальної і т. д. Між відповідними шарами робітничого класу поглиблюються відмінності в доходах, продуктивності праці, економічних і політичних інтересах і т . д. Якщо інтереси робітників, зайнятих на державних підприємствах, складаються насамперед у збільшенні тарифів, забезпечення фінансової підтримки з боку держави, то інтереси робітників недержавних підприємств - у скороченні податків, в розширенні свободи господарської діяльності, правового забезпечення її і т. д.

Змінилося і положення селянства. Поряд з колгоспної власністю виникли акціонерна, індивідуальна та інші форми власності. Процеси перетворення в сільському господарстві виявилися вкрай складними. Спроба сліпого копіювання західного досвіду в плані масованої заміни колгоспів фермерськими господарствами зазнала провал, оскільки спочатку була волюнтаристською, не враховує глибокої специфіки російських умов. Матеріально-технічна оснащеність сільського господарства, розвиток інфраструктури, можливість державної підтримки фермерських господарств, правова незабезпеченість, нарешті, менталітет народу - облік усіх цих складових є необхідною умовою ефективних реформ і нехтування ними не може не дати негативного результату.

У той же час, наприклад, рівень державної підтримки сільського господарства постійно падає. Якщо до 1985 р. він становив 12-15%, то в 1991 - 1993 рр.. - 7-10%. Для порівняння: державні субсидії в доходах фермерів в цей період у країнах ЄС склали 49%, США - 30%, Японії - 66%, Фінляндії - 71%.

Селянство в цілому відносять зараз до консервативної частини суспільства (що підтверджують результати голосувань). Але якщо ми стикаємося з опором «соціального матеріалу», розумний вихід не в обвинуваченні народу, не у використанні силових методів, а в пошуку помилок в стратегії і тактиці перетворень.

Таким чином, якщо зобразити стратифікацію сучасного російського суспільства графічно, вона представлятиме піраміду з потужним підставою, представленим нижчим класом.

вищий клас

 

 

середній клас

 

 

нижчий клас

 

 

Такий профіль не може не викликати тривоги. Якщо основну масу населення становить нижчий клас, якщо истончен стабілізуючий суспільство середній клас, наслідком буде наростання соціальної напруженості з прогнозом вилитися у відкриту боротьбу за перерозподіл багатства і влади. Піраміда може перекинутися.

Росія перебуває зараз в умовах перехідного стану, на крутому зламі. Стихійно розвивається процес стратифікації несе в собі загрозу стабільності суспільства. Необхідно, використовуючи вираз Т. Парсонса, «зовнішнє вторгнення» влади в формується систему раціонального розміщення соціальних позицій з усіма витікаючими наслідками, коли природний профіль стратифікації стане запорукою і стійкості і прогресивного розвитку суспільства.