Розвиток мови

Яким чином соціальні чинники впливають на розвиток мови, основний пізнавальної здібності людини?

З 1960-х років психолингвистов особливо займала дискусія щодо природи мови та її ролі в нашому розумінні людської природи. Після публікації робіт американського лінгвіста Нозма Чомскн розгорілися пристрасті з приводу припущення, що будь-яка граматика занадто складна, і тільки спеціальне (вроджене) знання дозволяє освоїти мову за кілька перших років життя. Якщо ця гіпотеза вірна, вона безсумнівно ставить хрест на теоріях, згідно з якими всі знання здобувається дослідним шляхом і що діти надзвичайно пластичні. Виходячи з гіпотези Чомськи. «Витоки всього» слід шукати дуже глибоко, в генетичних задатках дитини.

Мова ставить цікаві питання перед усією психологією як наукою. В основному вони досліджуються поза соціальної психології, наприклад в психолінгвістиці. Однак, якщо ми простежимо хід думки авторів, які намагалися зрозуміти процес оволодіння мовою, ми відразу виявимо, що їх безпосередньо цікавлять ті ж фактори, що вимагають уваги соціальних психологів розвитку.