Мова і соціальна психологія

Безсумнівно, що позначені нами проблеми відкривають перспективи, значущі для психології розвитку, але чи представляють вони інтерес для соціальних психологів. У найзагальнішому сенсі - звичайно, оскільки тут ми знову стикаємося «з початком всього». Всі сторони мови, які ми розглянули, мають значення і для комунікації дорослих (подібно дітям, вони спілкуються з індивідами різного рівня розвитку). Розуміння мови не може бути повним без урахування можливих чинників, які його розвиток.

Якщо говорити точніше, і психологів розвитку, і соціальних психологів цікавлять точки перетину мови і соціального пізнання. Наприклад, як наші соціальні цілі відображаються у формулюваннях висловлювань або як структури мови і словник можуть впливати на соціальне сприйняття і соціальну поведінку. Соціальним психологам цікаві процеси мовного пристосування. підстроювання стилю висловлювань до манери співрозмовника - іноді, щоб стати ближче йому (наприклад, використовуючи його акцент), або. навпаки, от'едініться (наприклад, посилюючи місцевий акцент, щоб решта присутніх нічого не зрозуміли). Виникають питання про походження подібних процесів. Можливо, соціально-психологічні теорії допоможуть створити більш широкі схеми, що дозволяють пояснювати явища, що вивчаються психологією розвитку. Один із прикладів - зміна мови дорослих при розмові з дуже маленькими дітьми. Багато дорослих вдаються до схожих прийомам (див. вище). Звертаючись до малюків, вони починають говорити повільніше, спрощують структуру пропозицій, кажуть більш чітко і підкреслюють або повторюють ключові слова. Виходячи з кращих спонукань дорослі аналогічно будують свої висловлювання, звертаючись до людей похилого віку або до тих. кого вважають менш освіченими, як би прирівнюючи їх до дітей.

Таким чином, дослідження процесу використання мови має як соціально-психологічну перспективу (наприклад, стосовно до міжособистісних відносин і очікуванням), так і безсумнівну користь для психології розвитку (облік вікових особливостей адресата висловлювань).

Мова є вирішальним фактором для нашого єднання з оточуючими. У рамках обший культури він виявляється об'єднуючою основою для взаєморозуміння, вираження і визначення соціального статусу, зйомки і передачі досягнень суспільства. його цілей і цінностей. У мові процеси розвитку та соціальні процеси тісно переплетені, і вони продовжують удосконалюватися протягом усього життя.