Соціальне знання та соціальна психологія

Чомусь. про що ми говорили, значимо для соціального психолога? Повторимося: нерозумно припускати, що дорослі вже вирішили для себе ці питання, і, потрапляючи в лабораторію, вони дійсно демонструють повну зрілість. Частина відповіді на запитання міститься у вже відомому аргументі: розуміння соціальних суджень людей передбачає знання їх витоків і ходу розвитку.

Наприклад, деякі теорії упереджень дорослих припускають, що стереотипи (наприклад, що стосуються етнічності) набувають неповторні фарби в ході тривалого розвитку і автоматично актуалізуються у відповідь на релевантні стимули (наприклад, на появу людини з певної соціальної групи) навіть у тих, хто не проявляє упереджень зовні.

Фактично останні роботи соціальних психологів розвитку показують, що всі процеси, що представляють найбільший інтерес для дослідників соціального пізнання дорослих, мають непросту історію. Також необхідно пам'ятати, що установки при соціальному судженні можуть відображати стратегії, приносили користь індивіду на ранніх етапах його розвитку. Наприклад, на початку своєї роботи Піаже зазначив: перше, що цікавить дитину при знайомстві з новою країною - це її назва. Цей факт став відправною точкою досліджень Теджфела про вплив групового членства та групової ідентичності на соціальні судження.