Соціальна сутність і функції сім'ї

Сім'я має великі переваги в соціалізації особистості в порівнянні з іншими групами завдяки особливій морально-емоційної психологічній атмосфері любові, турботи, поваги, чуйності. Діти, котрі виховуються поза родиною, мають більш низький рівень емоційного та інтелектуального розвитку. У них загальмована здатність любити ближнього, здатність до співчуття і співпереживання. Перші п'ять років у житті дитини особливо важливі, оскільки саме на ці роки припадають «сенситивні піки» розвитку, закладаються основи особистості - пам'ять, інтелект, мова, мислення, емоції, характер, пізнавальна активність. Сім'я здійснює соціалізацію в самий відповідальний період життя, забезпечує індивідуальний підхід до розвитку дитини, вчасно виявляє його здібності, інтереси, потреби. У цьому віці дитина засвоює заборони і норми поведінки, які закладаються в його «Над-Я».

Завдяки тому, що в сім'ї складаються найтісніші і близькі стосунки, які можуть існувати між людьми, в силу вступає закон соціального спадщини. З цього приводу в народі кажуть: «Яблуко від яблуні недалеко падає». Діти за своїм характером, темпераментом, стилю поведінки багато в чому схожі на своїх батьків. У кожній родині складається своя атмосфера, своя культурна середу, і саме вона має найбільший вплив на дитину.

Ефективність батьківства як інституту соціалізації особистості забезпечується ще й тим, що воно носить постійний і тривалий характер, триває все життя, поки живі батьки - діти.

Наступна найважливіша функція сім'ї - екзистенційна, функція соціальної та емоційної захисту своїх членів.

Відомо, що сутність будь-якого явища особливо яскраво проявляється в екстремальній ситуації. У хвилину небезпеки більшість людей прагне бути поруч зі своїми сім'ями. У ситуації, що загрожує життю і здоров'ю, людина кличе на допомогу самого рідного і близького людини - маму. В сім'ї людина відчуває цінність свого життя, знаходить безкорисливу самовіддачу, готовність до самопожертви в ім'я життя близьких людей. Свідомість, що людина потрібна і доріг комусь, що його люблять і що за нього готові віддати життя, породжує почуття захищеності і безпеки, підтримує моральний дух і впевненість.
Наступна найважливіша функція сім'ї - економічна та господарсько-побутова. Суть цієї функції з суспільної точки зору полягає у підтримці неповнолітніх і непрацездатних членів суспільства, з індивідуальною - в отриманні матеріальних засобів та господарсько-побутових послуг одними членами сім'ї від інших.

Соціально-статусна функція пов'язана з відтворенням соціальної структури суспільства, оскільки надає (передає) певний соціальний статус членам сім'ї.

Рекреативна, відновлювальна функція спрямована на відновлення та зміцнення фізичних, психологічних, емоційних і духовних сил людини після трудового робочого дня. Ця функція недостатньо вивчена, але вчені мають достовірними фактами, які позитивний вплив сім'ї на здоров'я подружжя. Слід навести деякі приклади, що підтверджують це: холостяцьке життя сприяє (прямо чи опосередковано) виникненню таких серйозних захворювань, як гіпертонія, неврастенія, виразка. Подружжя надає більш сприятливий вплив на здоров'я подружжя, причому на організм чоловіки більше, ніж жінки. А втрату одного з подружжя важче переносять чоловіки, ніж жінки.

Дозвільна функція здійснює організацію раціонального дозвілля та здійснює контроль у сфері дозвілля, крім того, задовольняє певні потреби індивіда у проведенні дозвілля.

Сексуальна функція сім'ї здійснює сексуальний контроль і спрямована на задоволення сексуальних потреб подружжя.

Фелицитологічна функція представляє в цьому переліку особливий інтерес. Безумовно, поняття гедонізму, заснованого на любові в сім'ї, властиво не тільки сучасної сім'ї. Вважати, що фелицитологічна функція не існувала і раніше, наївно. Але саме зараз любов і щастя стали основною причиною створення сім'ї, а не репродуктивні і економічні міркування. Тому посилення ролі фелицитологічної функції в сім'ї робить сучасні сімейно-шлюбні відносини специфічними у порівнянні з сім'єю і браком інших історичних періодів.

Отже, завершуючи розмову про природу і соціальних функціях сім'ї, постараємося відповісти на питання, поставлене на початку лекції. У чому незнищенна сила сім'ї?

Сила і привабливість сім'ї, її сутність полягають в тій цілісності, яка властива сім'ї і як соціальної спільності, і як малої соціальної групи, і як соціального інституту. Цілісність сім'ї утворюється за рахунок взаємопритягання і взаємодоповнюваності підлог, що створюють «єдине андрогенне істота», якусь цілісність, що не зводиться ні до суми членів сім'ї, ні до окремого члена сім'ї.

«Неможливо, щоб люди жили разом, постійно підтримували відносини, не відчуваючи то ціле, яке вони утворюють своїм об'єднанням, не прив'язуючись до цього цілому, не піклуючись про його інтереси і не враховуючи їх в своїй поведінці».

Сім'я створюється для задоволення не однієї-двох, а цілого комплексу життєво важливих потреб людини. Сім'я, таким чином, на відміну від інших малих груп, спілок і корпорацій, об'єднує всю цілісність свого існування, тоді як, наприклад, члени виробничого колективу об'єднують тільки свої професійні інтереси.

Як ніяке інше соціальне утворення, сім'я володіє унікальною здатністю поєднувати особисті - колективні - громадські інтереси завдяки її поліфункціональності та здатності окультурювати фізіологічні і психологічні потреби людини, завдяки її здатності до самоорганізації та саморозвитку як нерозривного клітинки великого соціального організму, іменованого суспільством.