Предмет соціології освіти

Дана тема включена в програму курсу соціології практично у всіх вузах, але в педагогічному вузі вона має особливе значення, не тільки виступаючи необхідним компонентом загальногуманітарного знання фахівця, а й безпосередньо «працюючи» на професійну підготовку вчителя.

Без вміння розглядати проблеми освіти з широких соціальних позицій не можна оцінити його об'єктивної ролі в суспільстві як найбільш «дальнодействующего» чинника науково-технічного прогресу, економічного, соціально-політичного та духовного розвитку суспільства, а останнім часом все більшою мірою і як фактора виживання людства.

Детальніше...

Освіта і суспільство

Виходячи з трактування освіти як категорії соціальної, слід зазначити, що його стан і функціонування визначається системою пануючих у суспільстві соціальних зв'язків і відносин.

Освіта пов'язане з усіма сферами суспільного життя. Економіка визначає матеріальну базу сфери освіти, обумовлює його зміст в плані структури дисциплін, спектра спеціальностей і професій. Наприклад, в 50-і роки в країні активно розвивалися технічні спеціальності. Найбільш популярними і престижними були такі вузи, як МІФІ, МАІ, МЕІ, Фізико-технічний інститут, МВТУ ім. Баумана. Практично мало затребуваними суспільством були фінансово-економічні та юридичні спеціальності. В даний час у зв'язку зі зміною соціально-економічної ситуації в Росії саме ці спеціальності стали користуватися найбільшим попитом. Аналогічна картина з іноземними мовами.

Детальніше...

Система освіти: її структура та функції

Освіта являє собою соціальну підсистему, що має свою структуру. В якості її основних елементів можна виділити навчально-виховні установи як соціальні організації, соціальні спільності (педагоги і учні), навчальний процес як вид соціокуль-турного діяльності.

Детальніше...